Arkayove Dnd community
Advertisement

V dobach pradavných ludia postupne kolonizovaly planety slnečnej sustavy, a ked nakoniec dokazal vyvynut pohon na cestu ku hviezdam, narazily v blizkej dobe na rasu Drakov. Tady sa objasnily všetky pribehy o drakoch z ludskej mytologie a nakoniec bolo vytvorene medzi týmyto dvomy rasamy pevne partnerstvo. Toto velmi akcelerovalo rozvoj oboch rás a stalo sa zakladným kamenom pre niekolko milenii trvajuci zlatý vek. K Aliancii sa postupne pridalo mnoho dalších narodov, vela rás s nou iba spolupracovala, ale dokopy bol v Mliečnej drahe mier.

Až do oných temných dni ked Roj z inej galaxie dospel na hranicu tohoto mieru. Nikto nebol pripravený. Prve mesiace boly kataklysmicke. Totalne vyhladzovanie, Zdesenie, Uprky celých narodov.

Tisic rokov trval boj. Mnohe neprijemne veci boly vyskušane na ukončenie boja. Moralka sa zvrtla. Na mnohých miestach prepukla anarchia, sebeckosť, chaos. Nakloniec, nakoniec bol za cenu katastrofalnych obeti valka ukončena. Roj, zhouba života v mnohých susedných galaxiach bol porazený. Pánove roja, hrozivé planetarne bytosti pripominajuce cthuluthu z pozemských pribehov od Kinga boly zničene. Ich otrocke flotily rozprašené.

Bolo by namieste povedat že Mliečna draha si oddýchla a nastal zas mier. Ale to sa bohužial nestalo. Hrozivu prazdnotu v celých svazkoch slnk neopustil chaos a bezpravie. Aliancia, ochudobnena o niektorých spojencov ktorý jednoducho zanikly v kotly boja, so zničenou infrastrukturou a lizajuca si rany, tá teraz vynaklada maximum svojich sil aby zasa zaviedla pred-rojové právo a poriadok. Diplomaticke flotily sa snažia uzatvorit nove spojenectva, Inžinierske flotily pracuju na maximum v obnove vzdialených svetov, a ostatne složky, Marines, Black ops, rangery a dalšie složky zo všetkých sil chrania poriadok na snažia sa zas obnovit morálku.

Vy Hráči, ste si vybraly karieru Aliančných Rangeru a boly ste vyslaný do divokeho sektoru Perseus, presneji hviezdokupy Algol aby ste tu pomahaly ukončit bezprávie. Nasledujuci text je Kronika Vašej Cesty.

Kronika

Advertisement