Arkayove Dnd community
Advertisement

Saruki Septima.jpg

Saruki Septima

Šiesta planéta v systéme Saruki

Atmosféra: silno znečistená

Veľkosť: 1.2x

Gravitácia: 1.1x

Obyvateľstvo: 64.2mld kozmopolitné, bez signifikantnej prevahy niektorej konkrétnej rasy

V prastarých archívoch sa ešte dajú nájsť zmienky o Saruki Septima ako nádhernom terestriálnom svete. Toto však trvalo len do objavenia nerastných bohatstiev systému Saruki. Od toho okamihu sa S. Septima ako jediná rozumne kolonizovateľná planéta systému stala centrom spracovania a obchodu s lokálnych nerastov. Jej rozvoju napomohla aj výhodná poloha na regionálnych medzisystémových trasách. Zo spracovateľských kolónií či prístavov sa postupne stávali rozsiahle metroplexy, zväčša pod správou jednej či niekoľko mála korporácií. Toto postupne vyvrcholilo v úplnú tranformáciu S. Septima do ekumenopole.

Hoci bola S. Septima vďaka svojej polohe vo vnútornom okruhu uchránená pred najväčším tlakom poslednej vojny, úplne ju neobišla a tak sú aj doteraz niektoré časti planéty len neobývateľné či ťažko obývateľné ruiny a trosky po náletoch a bombardovaní. Zloženie obyvateľov planéty je kozmopolitné, pozostávajúce z nespočetného množstva inteligentných rás. A hoci žiadna rasa nemá výraznú prevahu zastúpenia na planéte, sú oblasti obývané predominantne jednou či niekoľko málo rasami. Tieto oblasti vznikajú takmer výhradne v blízkosti korporátnych sídiel a závodov ovládaných danou rasou. Svoje zastúpenie tu majú všetci obvyklí podozriví. Z tých menej očakávaných korporácií tu má regionálne sídlo napríklad aj Nakamori Computer Technologies ( bežne len Nakamori ).

V archívoch nie sú dohľadateľné žiadne zmienky o možnom pôvodnom obyvateľstve planéty.

Napriek tomu, že obyvateľstvo zložené z rôznorodých rás, mágia tu veľmi obvyklá nie je. Dokonca sú známe miesta, kde mágia prestáva fungovať úplne. Nie je známe, či je to prirodzený alebo umelo vytvorený fenomén. Aj keď čistá mágia je zriedkavá, hybridné technológie tu sú pomerne rozšírené a korporácie ich neváhajú nasadzovať v oblastiach na ktoré čisté technológie nestačia. Obzvlášť aj je to výhodné z finančného hľadiska.

Podobne ako s mágiou to je na S. Septima aj s náboženstvom. Bežné náboženstvá tu nemajú v podstate žiadne zastúpenie okrem občasných prorokov konca sveta a podobných pomätencov. V celom systéme Saruki sú len dve široko uznávané a vzývané božstvá: Peniaze a Profit.

Poznamky DM:

Advertisement