Arkayove Dnd community
Advertisement
Yankees Logo.png

Culpam Poena Premit Comes

Yankees je tretia jednotka kedetov posledného ročníka TAAR, ktorá ako jedna z celkového počtu púhych 7 jednotiek, úspešne zavŕšila štúdium. Medzi jej členov patria:

Pozornosť na seba zatiaľ upútala hlavne zodpovedným zvládnutím záverečného galavečera a tiež zamedzením teroristickému útoku na tento galavečer.

Advertisement